S námi máte šanci ve Středočeském kraji

CZ.1.04/3.3.05/D6.00051

Období realizace: listopad 2014 – říjen 2015

Svým obsahem tento projekt navazuje na projekt předchozí, ovšem cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením převážně ze Středočeského kraje.

Na základě poptávky našich klientů jsme do tohoto projektu zařadili rekvalifikační kurz “Internetový marketing”. U absolventů takto zaměřeného kurzu spatřujeme velký potenciál k uplatnění na trhu práce. Všechny aktivity kurzu byly simultánně přepisovány, proto se ho mohly účastnit osoby se sluchovým postižením. Přepisy kurzu využily také osoby se zrakovým postižením.

Projekt “S námi máte šanci ve Středočeském kraji” byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.