Číslo projektu: 62500-2021-005-0027

Realizace projektu: 01.04.2022-31.03.2024

První ze tří ročníků vzdělávacího programu Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ byl úspěšně ukončen, druhý právě probíhá a třetí ročník bude probíhat na podzim 2023.

Projekt přispívá ke vzdělávacím aktivitám občanské společnosti. Obsahově se zaměřuje především na prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu (např. principy reklamy, dezinformace na internetu, jak funguje sledování lidí atd.) a celkově na mediální vzdělávání v České republice. Média a technologie jsou oblasti, na které nedokáže praxe českých škol dostatečně reagovat. Poslední výzkumy v ČR ukazují, že nízkou mediální gramotnost nemají pouze žáci a studenti, ale rovněž pedagogové. Pedagogové základních škol jsou cílovou skupinou projektu. Program umožní pedagogům získat znalosti a dovednosti, které jsou aktuálně uplatnitelné a především nutné pro dnešní školství. Rozvoj mediální gramotnosti pedagogů bude mít pozitivní vliv na rozvoj mediální gramotnosti žáků. Projekt trvá 24 měsíců.

The project contributes to the educational activities of civil society. Its content focuses mainly on prevention in the area of Internet safety (e.g. principles of advertising, disinformation on the Internet, how people are tracked, etc.) and on media education in the Czech Republic in general. Media and technology are areas to which the practice of Czech schools fails to respond sufficiently. Recent research in the Czech Republic shows that it is not only pupils and students who have low media literacy, but also educators. Primary school teachers are the target group of the project. The programme will enable educators to acquire knowledge and skills that are currently applicable and, above all, necessary for today’s education system. The development of teachers’ media literacy will have a positive impact on the development of pupils’ media literacy. The project lasts 24 months.

Vzdělávací program je složen z 6 online přednášek zaměřených na dané téma.

Témata

  • Jak se k lidem dostávají informace
  • Principy reklamy a PR na internetu
  • Kdo nás sleduje a proč
  • Jak se bránit sledování osob
  • Dezinformace
  • Jak se chovat v online světě

Vzdělávací program poběží ve 3 ročnících:

1.ročník: Podzim 2022 – 1.ročník ukončen

2.ročník: Jaro 2023 – 2.ročník ukončen

3.ročník: Podzim 2023

Účast v projektu je pro pedagogy ZDARMA!

Zde naleznete harmonogram 3. ročníku (podzim 2023). Materiály k jednotlivým tématům si můžete stáhnout/prohlédnout již nyní:

Info o projektuPDFVideoPodcastTermíny*
Info o projektuPDFVideoPodcast
Jak se k lidem dostávají informacePDFVideoPodcast
Principy reklamy a PR na internetuPDFVideoPodcast
Kdo nás sleduje a pročPDFVideoPodcast
Jak se bránit sledování osobPDFVideoPodcast
DezinformacePDFVideoPodcast
Jak se chovat v on-line světěPDFVideoPodcast

Ke každému tématu účastníci obdrží studijní materiál ve formě .pdf souboru.

Po absolvování vzdělávacího programu získají účastníci certifikát.

Přečtěte si také reference účastníků projektu.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.