Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ

Číslo projektu: 62500-2021-005-0027

Realizace projektu: 01.04.2022-31.03.2024

Vzdělávací program Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ byl úspěšně ukončen.

Projekt přispívá ke vzdělávacím aktivitám občanské společnosti. Obsahově se zaměřuje především na prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu (např. principy reklamy, dezinformace na internetu, jak funguje sledování lidí atd.) a celkově na mediální vzdělávání v České republice. Média a technologie jsou oblasti, na které nedokáže praxe českých škol dostatečně reagovat. Poslední výzkumy v ČR ukazují, že nízkou mediální gramotnost nemají pouze žáci a studenti, ale rovněž pedagogové. Pedagogové základních škol jsou cílovou skupinou projektu. Program umožní pedagogům získat znalosti a dovednosti, které jsou aktuálně uplatnitelné a především nutné pro dnešní školství. Rozvoj mediální gramotnosti pedagogů bude mít pozitivní vliv na rozvoj mediální gramotnosti žáků. Projekt trvá 24 měsíců.

The project contributes to the educational activities of civil society. Its content focuses mainly on prevention in the area of Internet safety (e.g. principles of advertising, disinformation on the Internet, how people are tracked, etc.) and on media education in the Czech Republic in general. Media and technology are areas to which the practice of Czech schools fails to respond sufficiently. Recent research in the Czech Republic shows that it is not only pupils and students who have low media literacy, but also educators. Primary school teachers are the target group of the project. The programme will enable educators to acquire knowledge and skills that are currently applicable and, above all, necessary for today’s education system. The development of teachers’ media literacy will have a positive impact on the development of pupils’ media literacy. The project lasts 24 months.

Vzdělávací program byl složen z 6 online přednášek zaměřených na dané téma.

Témata

TémaPodcast*Video
Jak se k lidem dostávají informacePodcast 1Video 1
Principy reklamy a PR na internetuPodcast 2Video 2
Kdo nás sleduje a pročPodcast 3Video 3
Jak se bránit sledováníPodcast 4Video 4
DezinformacePodcast 5Video 5
Jak se chovat v online světěPodcast 6Video 6
* podcasty jsou audio soubory formátu .wav ke stažení

Vzdělávací program proběhl ve 3 turnusech:

1.ročník: Podzim 2022 – 1.turnus

2.ročník: Jaro 2023 – 2.turnus

3.ročník: Podzim 2023 – 3. turnus

Účast v projektu byla pro pedagogy ZDARMA a celý projekt byl velmi úspěšný!

V programu jsme vzdělali téměř 1.000 pedagogů z celé ČR. Zde si můžete přečíst, co na projekt říkají: reference účastníků projektu.