Dezinformace se stávají největším problémem společnosti. Je potřeba se jim bránit účelně a co nejrychleji. Největšími šiřiteli dezinformací jsou dnes senioři. Za této situace je třeba vysvětlovat srozumitelně, a zároveň detailně, jak dezinformace vznikají, jak je poznat, jak se jim bránit, kdo je šíří a za jakým účelem jsou vytvářeny. Je nezbytné seniorům pomoci se zorientovat v novém prostřední, aby nezůstávali zranitelnou a ovladatelnou skupinou.

Projekt „Dezinformace jako kriminalita dnešní doby“ si klade za cíl vzdělávat seniory v bezpečném chování na internetu tak, aby byli lépe připraveni na rizika, která využívání digitálních technologií přináší.

Přednášky

Přednášky jsou pro účastníky zdarma a termíny si můžete domluvit individuálně.

Reference

Velice děkuji organizaci Via Lucis Praha, o.p.s. za zprostředkování a realizaci přednášky na téma „Dezinformace jako kriminalita dnešní doby“ pro naše komunitní centrum. Senioři tvoří velkou skupinu lidí, kteří jsou značně ovlivnitelní díky neznalostem a důvěřivosti. Proto vnímám přednášku jako velmi přínosnou a dokonce potřebnou. Informace byly velmi užitečné a vyvolaly značnou odezvu. Dle mého názoru by mělo takových přednášek či jiných akcí podobného typu probíhat více, aby se senioři dokázali lépe orientovat a rozhodovat. Ještě jednou děkuji Via Lucis Praha, o.p.s. a přeji plno dalších úspěšných akcí.

Jana Mikulecká, ředitelka Stárneme ve zdraví, z.ú.