Projekt bezpečnosti na internetu pro seniory

Bezpečnost na internetu je klíčovým tématem v dnešní digitální době, zejména pro seniory, kteří nemuseli vyrůstat s těmito technologiemi. Je důležité, aby byli informováni o potenciálních hrozbách a jak se jim vyhnout. Senioři mohou být často cílem podvodníků, proto je nezbytné je vzdělávat o bezpečném chování na internetu.

Tento projekt si klade za cíl poskytnout seniorům nástroje a znalosti potřebné k orientaci v digitálním světě. Chceme, aby byli schopni rozpoznat potenciální hrozby, věděli, jak se chránit před podvody a měli důvěru v používání online nástrojů a služeb. Naším hlavním posláním je zajistit, aby senioři mohli využívat výhod digitálních technologií bez rizika.

Přednášky

Přednášky jsou pro účastníky zdarma a termíny si můžete domluvit individuálně.

Reference

Velice děkuji organizaci Via Lucis Praha, o.p.s. za zprostředkování a realizaci přednášky pro naše komunitní centrum. Senioři tvoří velkou skupinu lidí, kteří jsou značně ovlivnitelní díky neznalostem a důvěřivosti. Proto vnímám přednášku jako velmi přínosnou a dokonce potřebnou. Informace byly velmi užitečné a vyvolaly značnou odezvu. Dle mého názoru by mělo takových přednášek či jiných akcí podobného typu probíhat více, aby se senioři dokázali lépe orientovat a rozhodovat. Ještě jednou děkuji Via Lucis Praha, o.p.s. a přeji plno dalších úspěšných akcí.

Jana Mikulecká, ředitelka Stárneme ve zdraví, z.ú.