Reference

Umělá inteligence pro pedagogy (webinář/seminář)

Já jsem nadšen, je to moje první zkušenost s AI a jenom zírám. Díky.

Moc děkuji za zajímavé téma, bylo to inspirativní!

Děkuji, bylo to velmi poučné.

Účastníci webinářů

Školení bylo na dobré úrovni a myslím, že kolegy opět posunulo. Většina byla se školením velmi spokojena a hned si zkoušeli přípravu pomocí AI, několik kolegů mělo výhrady nikoli na pana přednášejícího, ale na výběr tématu přednášky. Připadá jim, že téma AI nepatří do škol. Přednášející byl připravený, dobře znal téma, reagoval na dotazy a měl příjemný přednes. Mohu přednášku jen doporučit.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí


Webinář byl pro mě velmi přínosný – lektor postupoval podle promyšlené osnovy, a tudíž se mu podařilo udržet linii tématu až do konce. Jeho projev byl příjemný a naprosto srozumitelný i pro začátečníky v problematice AI. Délka webináře byla přiměřená. Myslím, že takový seminář by měli absolvovat všichni, kteří pracují ve škole s dětmi, aby byli alespoň základně informováni o tak významném tématu, které se dotýká nás všech. Na základě informací od pana Janoucha jsme se rozhodli objednat školení na téma AI pro celý ped. sbor.    

Základní škola T. G. Masaryka, nám. Svobody 903, Moravské Budějovice


Úvod do úzkostí, panik a strachů

Právě jsem absolvovala výše uvedený webinář a chtěla bych organizátorům i paní lektorce poděkovat za to, že ještě v dnešní době existují takto erudované a velice kvalitní vzdělávací programy, které nám objasní problémy s nimiž se setkáváme a neumíme je správně řešit nebo pojmenovat. Mnohokrát děkuji a jsem nesmírně vděčná za tak přínosnou vzdělávací akci.

Mgr. Zuzana Metlická, ředitelka ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23


Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ

Kurz byl pro mě velmi přínosný, spousta věcí bylo pro mne nových, skvělá byla možnost se dívat ze záznamu. Děkuji za příležitost se kurzu  zúčastnit. Vědomosti využiji v soukromém i profesním životě.   

Mgr. Naděžda Wierzgońová


Přednášky se mně moc líbily. Obecné povědomí nebezpečí na internetu jsem měla. Nejvíce mě zaujaly konkrétní příklady jak se na internetu chovat – prohlížeče, které nesledují člověka. Pro mě přínosná byla i  přednáška o tom jak nastavit telefon, jak odmítnout cookies – Jak se bránit sledování osob a napadení zařízení.

Mgr. Petra Nováková


Ráda bych také za celou školu, všechny zúčastněné pedagogy poděkovala za spuštění a organizaci tohoto výukového programu, který byl přínosný pro práci v bezpečném internetovém prostředí nejen pro školu, ale i pro individuální potřeby jednotlivých pedagogů.

Mgr. Petra Chlumská


Všechna témata pro mě byla velmi zajímavá, nejsilnější (asi i nejnáročnější) ale byla přednáška o dezinformacích. Přestože se snažím myslet kriticky a myslím, že se mi to celkem daří, se obávám, že se v nich “utopíme”. Někdy je lze odhalit velmi těžko.

Moc za celý kurz děkuji, pomohl mi se trochu lépe v problematice zorientovat, hodně toho využiji i při výuce.

Mgr. Klára Kodytková


Chválím pořadatele za technické zpracování. Příjemná je také možnost stáhnout si materiály a k věcem se do konce května vrátit.

Chválím i projev pana lektora mluvil věcně, pěkně připraveno.

Mgr. Taťána Waltrová


Děkuji za velmi přínosný cyklus seminářů, velmi mě oslovily. Získané informace a kompetence budu využívat nejen při práci s žáky, ale též s kolegy ve škole – všichni se potřebujeme vzdělávat a posunovat při využívání internetu, máme co dohánět. 

Přeji Vám hodně úspěchů a radosti z Vaší práce! 

Mgr. Iva Machátová


Děkuji za možnost zúčastnit se semináře Bezpečně na internetu. Oceňuji možnost shlédnout videa ze záznamu. Také považuji za velmi efektivní diskusi zařadit až na závěr přednášky. Přednáška má spád a lektor neustále nehledá v chatu a nenarušuje tím výklad – to se velmi často stává.

Oceňuji výklad pana lektora – zcela věcný, praktický, velmi dobře srozumitelný, zajímavý. Velmi vhodné je zařazení literatury a v posledním videu též filmy ke shlédnutí.

Téma jako takové budí obrovský respekt a nutí přemýšlet, jak naučit děti, ale také sebe, kriticky myslet a nezvyšovat procento lidí, kteří podléhají dezinformacím.

Mgr. Hana Kolpaková


Témata byla zajímavá a informace jsou přínosem pro můj pracovní i osobní život. Lektor webináře stručně a jasně vše vysvětlil, dal nám podnět k zamyšlení nad lehkováženým využíváním technologií kolem nás. Jsem ráda, že jsem mohla přednášky shlédnout. 

Petra Prucková, ZŠ Červenka


Děkuji za pěkný seminář a za spoustu podnětných informací. Panu Janouchovi děkuji za srozumitelné objasňování. Jsem ráda také za poskytnuté materiály.

Mgr. Renata Váňová


Chci vám poděkovat za webináře, které mne oslovily zejména svým aktuálním obsahem. Vyhovovala mi také možnost je zhlédnout i zpětně nebo opakovaně. Velmi užitečné jsou i doplňkové materiály a další tipy, zejména na literaturu. 

Věra Blažíčková, ZŠ a MŠ Polnička


Ráda bych poděkovala za Váš seminář, díky kterému jsem získala další nové a zajímavé informace poděkovala. Ačkoli jsem nakonec stihla všechny přednášky v přímém přenosu, bylo příjemné a uklidňující vědět, že pokud bych to náhodou nestíhala, budu mít k dispozici záznam přednášky. Skvělá je i možnost se díky záznamu případně vrátit k nějakému tématu a poslechnout si informace znovu. Velmi oceňuji zejména praktické informace o tom, jak se bránit sledování a napadení i možnost získat informace v tištěné podobě.

Petra Siganová


Všechny přednášky mi byly velkým přínosem. Nejsem člověk, který žije internetem a sociálními sítěmi. Spíše běžný uživatel. A bylo tedy pro mne velmi poučné dozvědět se o tom, co se děje v “zákulisí” a jak se všechno “vytváří” a propojuje. Přehled o fungování internetu by měl patřit k základním všeobecným znalostem každého z nás.

P.Ch.


Děkuji moc za všechno, kurz byl skvělý!

Eva N., ZŠ Třinec


Rád bych poděkoval za realizovaný kurz a možnost se jej účastnit. Kurz je přínosný, téma užitečné, dokonce v dnešní době velice významné. Z hlediska zaměření tématu na školy bych rád zmínil, že v současné době je otázka kybernetické bezpečnosti velmi důležitá – děti, žáci, jsou stále více vystavováni vlivu internetu a postmoderních technologií. Ukazuje se, že např. z hlediska sociálně patologických jevů se prosazuje rostoucí podíl kyberšikany apod., na což musí školy a pedagogové reagovat. Vše začíná hledáním informací o těchto jevech a nástroji, jak těmto negativním jevům čelit. Řešení není snadné, pomáhá osvěta. Spíš než prostý teoretický výklad, který je v dnešní době považován za málo efektivní vzhledem k posluchačům, se zdá být vhodnou cestou “škola hrou”.

F.L., účastník vzdělávacího programu


Velmi jsem ocenil dostupnost záznamu – téma velmi zajímavé, ale termínově nevyhovující – proto hodnotím možnost zpětného zhlédnutí velmi kladně. Tématicky dle mne dobře postaveno a vyváženo – něco jsem znal (to je ale logické) – ale taky jsem se dost dozvěděl. Potěšil mne (mimo jiné) odkaz na knihu Myšlení rychlé a pomalé. Dovolím si doporučit přečtení knihy Faktomluva – která může velmi pomoct s různými biasy, fake news a podobně.

L.O., účastník vzdělávacího programu


Kurz byl pro mě velmi přínosný. Trochu jsem byla v šoku, jak je to bohužel všechno propojený. Připomínky nemám. Ještě chci znovu zkouknout některé části. Určitě se ve sborovně podělím o informace.

I.K., účastnice vzdělávacího programu


Musím vám poděkovat za vynikající cyklus přednášek; skutečně výborně připravené, fundované, prostě vynikající. Dle mého by bylo ideální to zprostředkovat i žákům na školách, jelikož právě žáci jsou tou nejvíce ohroženou skupinou.

M.B. účastník vzdělávacího programu


Projekt Internet s rozumem

Děkuji za velmi užitečné a přínosné školení. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací o bezpečnosti na internetu, třeba, že lidé důchodové kategorie jsou významní šířitelé dezinformací apod. Také mě zaujaly různé triky s fotografiemi a videi na facebooku. Přeji další úspěšné webináře.

Bc. Martina Kreželoková


Jako učitelka informatiky jsem byla z Vašeho webináře nadšená. Myslím, že by bylo dobré pustit starším žákům či přizpůsobit webinář i pro ně. Oni se stýkají s takovými dezinformacemi každý den na sociálních sítích.

Adéla Flíčková, Neratovice


Děkuji za dnešní přednášku na téma “Manipulace – dezinformace”. Velmi se mi líbila, byla přínosná a aktuální – hlavně v dnešní složité době.

Mgr. Ljuba Krzyžanková, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec


Seminář se mi velice líbil. Byl pro mě poučný, hlavně jak se dá „zkreslit zpravodajství“. Doporučuji shlédnout.

J. Marečková, ředitelka školy, Základní škola, Zruč nad Sázavou


Webinář byl velmi dobře připraven. Lektor dokázal zaujmout projevem i informacemi, které předkládal. Známé poznatky jsem si utřídila a dozvěděla se i hodně nových a zajímavých. Určitě ráda přijdu i na další vaše programy.

M. Veselíková, zástupkyně ředitele, Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze


Velmi děkuji za váš odborný seminář. Myslela jsem si, že toho vím o této problematice dost, ale ve vašem semináři jsem se dozvěděla mnoho informací, které by měli znát úplně všichni lidé dřív, než si zapnou počítač nebo mobil jako zdroj informací. Žijeme, bohužel, ve velmi nebezpečném světě. Děkuji.

Mgr. Alena Kopecká, ředitelka, ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová


Člověk, který s internetem pracuje, má všeobecnou povědomost o nebezpečí, které na něj všude možně z počítače číhá, ale jsem ráda, že jsem se dozvěděla nové poznatky. Hlavně to, že i firmy, které se vydávají za “bezpečné” či dokonce za “zabezpečující”, netvrdí tak úplnou pravdu. Pan lektor mluvil zajímavě, fundovaně, nenudil. Odkazy jsem poslala i známým. Moc děkuji.

Mgr. Marta Gálová, Mateřská škola a základní škole Břeclav, Herbenova


Seminář je veden velice příjemnou a srozumitelnou formou. Vypichuje nejdůležitější fakta a problémy, se kterými se denně setkáváme a radí nám, jak se chovat, abychom byli chráněni. Rady jsou celkem jednoduché, jen je dodržet…

Ivana Paulová, Speciální základní škola a praktická škola Chrudim


Přednáška byla zajímavá a poučná. Některé informace pro mě nebyly nové, ale vůbec jsem neměla tušení, že cokoli dám na WhatsApp, stává se jejich majetkem. Až jsem se lekla, i když jsem tuto aplikaci využila zatím jen jednou. Obecně nejsem příznivcem sociálních sítí a na žádné nemám svůj profil. Po té, co jsem slyšela si určitě žádný nezaložím a informace předám dál. Děkuji.

Mgr. Lenka Benadová, Mateřská škola a základní škola Břeclav


Webinář mi byl doporučen zaměstnavatelem, což je ZŠ a MŠ Nikolčice. Přiznám se, že patřím mezi tzv. vlažné uživatele ICT technologií, což znamená, že používám mobilní telefon a PC jenom k nezbytným úkonům, které jsou nutností pro běžnou komunikaci. Byla jsem zvědavá, co vlastně uslyším a že se dozvím něco “pikantního”. Webinář mě mile překvapil, pan lektor byl věcný, konkrétní a i přes počáteční potíže se zvukem jsem se ubezpečila, že všechny operace ve své podstatě provádím dle rad pana lektora, že mám svá zařízení dobře zabezpečena a že nepoužívám žádné zbytečné aplikace.

Jana Vacenovská, ZŠ a MŠ Nikolčice


Lektor srozumitelně a přehledně podal informace o našem chování na internetu, upozornil na nebezpečí, doporučil odkazy, zdroje, literaturu. Informace využiji nejen v soukromém životě, ale i ve výuce žáků ZŠ. Jedná se o závažné téma, ani my dospělí si často neuvědomujeme, jak je naše chování na internetu nebezpečné.

Mgr. Jitka Činčalová, ředitelka Speciální základní škola a praktická škola Chrudim


Webinář byl přehledný, plný jasných a srozumitelných informací pro širokou veřejnost. Byť jsem se seminářů s podobnou tématikou již v minulosti zúčastnila, i tak jsem si z webináře odnesla řadu užitečných nových informací. Je mi jen líto tak málo dotazů na konci webináře, jsem si jistá, že by přednášející měl ještě spoustu zajímavých informací. Seminář by byl jistě lepším zážitkem před fyzicky přítomným publikem. Každopádně jsem byla s jeho náplně velmi spokojená.

Eva Konečná, AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.


Webinář byl pro mne přínosem. Byl prezentován srozumitelnou formou a zároveň s odbornou erudicí. Patřím ke starší generaci, která s počítači nevyrůstala a proto oceňuji, že jsem byla přehledně seznámena s nebezpečím, které na internetu hrozí a zároveň i s možnostmi ochrany.

Mgr.Zdeňka Jakoubková, SŠ,ZŠ a MŠ JISTOTA o.p.s., Tetín 1 Prostějov


Seminář byl pro mne velice přínosný a to hned ze dvou důvodů: soukromě a pracovně. Tímto seminářem budu moci přispět dalšímu bezpečnému šíření velice důležitých věcí, které jsou součástí každodenního života prakticky všech lidí zvláště v současné době. Předám důležité informace žákům v rámci hodin multimediální výchovy na 2. stupni. Velice děkuji za přínosný webinář!

Mgr. Andrea Tůmová, ZŠ Havlíčkův Brod


Webinář Internet s rozumem byl pro nás přínosný. Seznámili jsme se se základními pravidly chování na internetu a ujistili jsme se, že musíme být při jeho využívání opatrní. Informace a postoje budeme dále předávat našim žákům, nejen v hodinách informatiky. Chování na internetu pokládáme za důležitou osvětu nejen u pedagogů a žáků, ale i celé veřejnosti. Těšíme se na další spolupráci.

Učitelé ZŠ Bystřice pod Hostýnem


Líbí se mi stručnost, přehlednost a jasnost semináře. Perfektní byla část týkající se reklamy a mapování naší „stopy“. Pracujeme také s dětmi s mentálním postižením a právě je ochránit a naučit si informace ověřovat, je složité.

Mgr.Lada Vargová, zástupkyně ředitelky školy, Základní škola a Mateřská škola, Praha 8


Kurz Digitální marketing

Do kurzu jsem se přihlásil, protože jsem chtěl rozjet tvorbu webových stránek. Stránky, které jsem vytvořil ještě před absolvováním kurzu, nebyly příliš navštěvovány a tak mi nabídka školení na digitální marketing přišla velmi vhod. Na školení jsem se toho hodně naučil a se skvělým lektorem panem Janouchem jsme prošli vše potřebné. Také jsem si uvědomil různé souvislosti, které jsem předtím neviděl. Kurz mi vyhovoval také z důvodu, že byl pořádán v místě, kde bylo možné lehce zaparkovat. Na konec kurzu mi bylo nabídnuto pracovní uplatnění. Nastoupil jsem tedy do firmy, kde jsem mohl využít i svých předchozích zkušeností v oblasti programování počítačů a kde jsem i získal další pohled na marketing.

Absolvent kurzu Ladislav F.


Rekvalifikační kurz Internetový marketing

Od doby, kdy jsem přišel o sluch (ve 40 letech v roce 2003) se téměř veškerá moje pracovní činnost odehrává na počítači. Vyrábím a spravuji webové prezentace. Snažím se neustále sledovat nové trendy, avšak vše se nedá na internetu dohledat, ale pouze v angličtině. Velmi mě tedy oslovil kurz internetového marketingu. Jednak téma kurzu, které nebylo o základech práce na počítači, kterých je mnoho, nýbrž pokročilejší forma. Avšak hlavní věc byla ta, že celý kurz byl simultánně přepisován a mohl jsem se jej tak zúčastnit. Spousty jiných kurzů jsem se totiž, z důvodu odmítnutí simultánního přepisu pro osoby s postižením sluchu, zúčastnit nemohl. Kromě vstřícného přístupu k osobám s postižením sluchu byl ale kurz vstřícný i k osobám se zrakovým, či pohybovým postižením. Rovněž se mi líbila organizace kurzu, která předčila mé očekávání a celé bych to nazval “komfortní kurz”. Nejcennější jsou pro mne poznatky z internetového marketingu, o kterých jsem neměl vůbec tušení a které mohu uplatňovat v práci. (www.kochlear.cz)

Absolvent kurzu Ladislav K.


Kurz Pracovník grafického studia

Jelikož dlouhodobě nemohu najít práci ve vystudovaném oboru, rozhodl jsem se zkusit něco nového, i když pro mne ne zase úplně nového, protože dílčí znalosti počítačové sazby a základních úprav digitálních fotografií jsem měl. Tento projekt nabízel nejen důkladné vyškolení v oboru a navíc zdarma, ale především i možnost následné praxe či dokonce pracovního uplatnění, což je v oblasti školících projektů naprosto ojedinělé. Výborná zkušenost přímo v oboru. Rychle jsem pochopil, že k požadované efektivitě práce mám ještě daleko, ale na druhou stranu jsem si se vším poradil sám, i když to trvalo déle.

Absolvent kurzu Ondřej H.