Dezinformace jako kriminalita dnešní doby

Dezinformace se stávají největším problémem společnosti. Je potřeba se jim bránit účelně a co nejrychleji. Největšími šiřiteli dezinformací jsou dnes senioři. Za této situace je třeba vysvětlovat srozumitelně, a zároveň detailně, jak dezinformace vznikají, jak je poznat, jak se jim bránit, kdo je šíří a za jakým účelem jsou vytvářeny. Je nezbytné seniorům pomoci se zorientovat v novém prostřední, aby nezůstávali zranitelnou a ovladatelnou skupinou.

Projekt „Dezinformace jako kriminalita dnešní doby“ si klade za cíl vzdělávat seniory v bezpečném chování na internetu tak, aby byli lépe připraveni na rizika, která využívání digitálních technologií přináší.

Praha