Co je a není dezinformace

Dezinformace je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti. Je v antagonistickém postavení k pravdivé zprávě. Toto je definice z Wikipedie potvrzená z mnoha jiných zdrojů.

Všimněme si slov falešná, klamná a lživá. To je přesně podstata problému. Dezinformace je uměle vytvořená a nemůžeme ji zaměňovat s názorem. A naopak. Názor nemůže být vykládán jako pravda, pokud není ověřen.

Takže například když někdo tvrdí, že na nějakou nemoc zabírá to či ono, měl by to buď mít ověřeno, nebo jasně deklarovat, že jde pouze o jeho názor. Opačné tvrzení, to znamená, že na nějakou nemoc něco nezabírá, je naprosto to samé. Opět jde o ověřenou informaci nebo názor.

V médiích, a to především v online médiích, jsme však svědky nárůstu dezinformací, které jsou šířeny zcela záměrně. Nejenže nejsou takové zprávy předkládány jako názor, ale naopak je čtenářům, posluchačům, divákům vnucováno, že je dezinformace ověřená.

A jak poznat, že jde o dezinformaci? Vždy je nutné zprávu ověřit z více zdrojů a hledat původ zprávy. Pokud vznikla jako příspěvek na sociální síti nebo dezinformačním webu, nemusíme se tím vůbec zabývat. Naopak je-li informace podložena vědeckým výzkumem, jsme k pravdě nejblíže.

Takže:

  • * země není placatá
  • * očkování nezpůsobuje autismus
  • * a polévání se savem zdraví neprospívá