Připravujeme projekt pro pedagogy základních škol – jaro 2024.

Ve světě, kde technologie neustále posunují hranice možného, nastupuje nová realita: umělá inteligence.

Projekt “Vzdělávání 4.0: Jak umělá inteligence mění výuku” se zabývá dopadem umělé inteligence na moderní pedagogické metody a výukové nástroje. Zaměřuje se na to, jak může AI generovat obsah, od textů až po komplexní vizuální a video materiály, a jak tato schopnost může proměnit učební procesy. Kromě praktických aplikací se projekt také zabývá etickými otázkami a riziky spojenými s integrací AI do vzdělávacích systémů.

Obsah:

  1. Úvod do umělé inteligence
  2. Tvorba textů, obrázků a videí s pomocí umělé inteligence
  3. Další aplikace a pluginy využitelné při výuce
  4. Rizika a etické aspekty používání umělé inteligence ve školství
  5. Budoucí vývoj a perspektivy