Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ

Číslo projektu: 62500-2021-005-0027

První ze tří ročníků vzdělávacího programu Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ byl úspěšně ukončen, další ročník bude probíhat na jaře 2023. Pokud se chcete předregistrovat do druhého ročníku, vyplňte tuto přihlášku. Ozveme se vám s dalšími informacemi.

Projekt přispívá ke vzdělávacím aktivitám občanské společnosti. Obsahově se zaměřuje především na prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu (např. principy reklamy, dezinformace na internetu, jak funguje sledování lidí atd.) a celkově na mediální vzdělávání v České republice. Média a technologie jsou oblasti, na které nedokáže praxe českých škol dostatečně reagovat. Poslední výzkumy v ČR ukazují, že nízkou mediální gramotnost nemají pouze žáci a studenti, ale rovněž pedagogové. Pedagogové základních škol jsou cílovou skupinou projektu. Program umožní pedagogům získat znalosti a dovednosti, které jsou aktuálně uplatnitelné a především nutné pro dnešní školství. Rozvoj mediální gramotnosti pedagogů bude mít pozitivní vliv na rozvoj mediální gramotnosti žáků. Projekt trvá 24 měsíců.

The project contributes to the educational activities of civil society. Its content focuses mainly on prevention in the area of Internet safety (e.g. principles of advertising, disinformation on the Internet, how people are tracked, etc.) and on media education in the Czech Republic in general. Media and technology are areas to which the practice of Czech schools fails to respond sufficiently. Recent research in the Czech Republic shows that it is not only pupils and students who have low media literacy, but also educators. Primary school teachers are the target group of the project. The programme will enable educators to acquire knowledge and skills that are currently applicable and, above all, necessary for today's education system. The development of teachers' media literacy will have a positive impact on the development of pupils' media literacy. The project lasts 24 months.

Vzdělávací program je složen z 6 online přednášek zaměřených na dané téma.

Témata

  • Jak se k lidem dostávají informace
  • Principy reklamy a PR na internetu
  • Kdo nás sleduje a proč
  • Jak se bránit sledování osob
  • Dezinformace
  • Jak se chovat v online světě

Vzdělávací program poběží ve 3 ročnících:

1.ročník: Podzim 2022 - 1.ročník ukončen

2.ročník: 11.4. - 27.4. 2023. Pokud se chcete registrovat, vyplňte tuto přihlášku nejpozději do 29.3.2023. Po tomto termínu Vás zařadíme do 3. ročníku, který proběhne na podzim 2023. Po odeslání přihlášky se Vám ozveme s dalšími informacemi.

Rozpis termínů podle jednotlivých přednášek najdete níže v tabulce.

3.ročník: Podzim 2023

Účast v projektu je pro pedagogy ZDARMA!

Zde naleznete harmonogram 2. ročníku (jaro 2023) a můžete si stáhnout/prohlédnout materiály k jednotlivým tématům:

Info o projektu Pdf Video Podcast Termíny*
Info o projektu Pdf Video -
Jak se k lidem dostávají informace Pdf Video 11.4.2023
Principy reklamy a PR na internetu Pdf Video 13.4.2023
Kdo nás sleduje a proč Pdf Video 18.4.2023
Jak se bránit sledování osob ... Pdf Video 20.4.2023
Dezinformace Pdf Video 25.4.2023
Jak se chovat v on-line světě Pdf Video 27.4.2023

* Vždy od 16:00 hod. Pokud se nebudete moci zúčastnit v daném termínu, nevadí. Všechny přednášky budou postupně k dispozici pro účastníky až do konce května 2023.

Po 3. a 6. tématu programu následuje diskuse s lektorem na probraná témata.

Ke každému tématu účastníci obdrží studijní materiál ve formě .pdf souboru.

Po absolvování vzdělávacího programu získají účastníci certifikát.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Iceland Liechtenstein Norway Active citizens fund