Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ

Číslo projektu: 62500-2021-005-0027

Začátkem školního roku 2022/2023 startuje online vzdělávací program zaměřený na bezpečnost na internetu. Pedagogové základních škol se mohou přihlásit již nyní. Projekt s názvem „Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ“ si klade za cíl rozvinout mediální gramotnost pedagogů ZŠ. Problémy související s tématem bezpečnosti na internetu přibývá a je nutné posílit znalosti a dovednosti pedagogů, kteří předávají našim dětem.

Hlavní myšlenka projektu v sobě kloubí dva problémy. Reaguje na rozrůstající se problém současnosti – tím je rychlá změna našeho života, který je neodvratně propojený s technikou, internetem, sociálními sítěmi, hackerskými útoky, dezinformacemi a rovněž závislostmi s tím spojenými. Druhý problém, který s tím souvisí, je nedostatečné vzdělání v oblasti mediální výchovy v českých školách.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

Účast v projektu je pro pedagogy ZDARMA!

Zde si můžete stáhnout/prohlédnout materiály k jednotlivým tématům:

Info o projektu Pdf Video Podcast
Info o projektu Pdf Video
Jak se k lidem dostávají informace Pdf Video
Principy reklamy a PR na internetu Pdf Video
Kdo nás sleduje a proč Pdf Video
Jak se bránit sledování osob a ... Pdf Video
Dezinformace Pdf Video
Jak se chovat v on-line světě Pdf Video

Iceland Liechtenstein Norway Active citizens fund
Nadace OSF
Výbor dobré vůle
Skautský institut