Všeobecné podmínky Via Lucis Praha, o.p.s.

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Tyto všeobecné podmínky platí pro přihlašování na online kurzy na stránkách www.vialucispraha.cz.

1.2. Organizátorem online kurzů je společnost Via Lucis Praha, o.p.s., IČ: 22607021, se sídlem V Lipkách 705/9, 154 00 Praha 514, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: O 1374

1.3. Účastníkem online kurzů se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce, popř. náhradník

2. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

2.1. Podmínkou účasti na online kurzech je řádné vyplnění přihlášky v příslušném termínu na webových stránkách www.vialucispraha.cz

3. SJEDNANÉ SLUŽBY

3.1. Detailní harmonogram jednotlivých online kurzů je uveden v příslušných informacích o akci. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu online kurzu úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter celého program.

3.2. O změně harmonogramu online kurzu jsou účastníci informováni s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím emailového sdělení. Účastníci jsou zodpovědní za zadání validní emailové adresy a kontrolu doručené pošty včetně SPAM schránky. Organizátor nenese zodpovědnost za nedoručený email. Veškeré změny termínů jsou to také aktualizovány na webových stránkách www.vialucispraha.cz

4. CENA

4.1. Cena online kurzu je uvedena v informacích o jednotlivých online kurzech, v dotačních programech jsou online kurzy pro účastníky zdarma.

5. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE

5.1. Účastník online kurzu má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno písemně (e-mailem).

6 ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZÁTORA

6.1. Organizátor je povinen uskutečnit online kurzy dle podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách.

7. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Pokud nebudou splněny podmínky pro zasílání marketingových nabídek bez vašeho souhlasu, budeme moci vám tyto nabídky zasílat pouze s vaším předchozím souhlasem. Při používání našich stránek www.vialucispraha.cz, může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout.

Společnost zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje zpracovávat.