Sociální hodnocení

Pro mnoho lidí je těžké si představit život bez sociálních sítí. Používají je ke komunikaci, sdílení fotek a videí, diskusím o aktuálních událostech a tak podobně. Měli by však mít na paměti, že kdokoliv by mohl jejich profily na sociálních sítích použít k posouzení například schopnosti splácet bankovní úvěr nebo pro zvažování, zda se hodí pro určitou práci.

Měření potenciálu člověka na základě jeho jednání, sociálního okruhu, sdílených názorů nebo oblíbených příspěvků se nazývá sociální hodnocení. Sociální hodnocení osoby je v určitých ohledech velmi podobné úvěrovému ratingu, který banky používají při poskytování půjček.

Mnoho zemí již sociální hodnocení používá. Například pojišťovny v New Yorku mají zákonné povolení k určování pojistného pomocí analýzy údajů ze sociálních médií. A Čína, to je kapitola sama pro sebe. Tam už jsou v orwelovské realitě románu 1984.

Ne každý však vidí takové systémy jako nebezpečné. Někteří si myslí, že mohou být naopak velmi užitečné, zejména pro zvyšování bezpečnosti.

Nedávno byl proveden celosvětový průzkum, aby se změřil názor lidí na sociální hodnocení. A jaké jsou výsledky?

Téměř polovina lidí už o sociálním hodnocení slyšela. Rozdíly byly ale velké. V Číně o tom ví přes 70% lidí, naopak v Německu jen 13%.

Obecně ale mnozí se základní myšlenkou sociálního hodnocení souhlasí. Lidem nevadí sledování, pokud existuje dobrý důvod. Například pro zlepšení bezpečnosti je téměř polovina lidí ochotna umožnit vládě sledovat sociální média. Obavy vyjádřilo pouze 20% dotazovaných.

Tyto výsledky ukazují na dvě věci.

Jednak si lidé neuvědomují, že jde pouze o technologii, která je chybová jako všechny ostatní. Chybovost je v tomto případě mnohem vyšší, protože nejsou zpracovávána čísla, ale texty, fotky nebo videa. Může se tak snadno stát, že nedostanete úvěr, protože nějaký počítač chybně vyhodnotil váš příspěvěk na sociální síti.

A za druhé. Většina lidí si nepřipouští, kam až to může všechno zajít. Můžeme třeba mít povinně čip, který nám bude sice na jednu stranu pomáhat třeba při placení v obchodě, udržování správného spánku a tak podobně, ale na druhou stranu nás pomocí tohoto čipu může někdo ovládat.