Projekty

Internet s rozumem

Období realizace: leden 2019 – dosud

Cílem projektu Internet s rozumem je mediální vzdělávání pedagogů a rodičů žáků základních a středních škol s důrazem na bezpečné chování na internetu.

S námi máte šanci

CZ.2.17/2.1.00/35096

Období realizace: leden 2013 – prosinec 2014

Cílem projektu bylo zlepšení postavení zástupců cílové skupiny osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu. Součástí programu byly následující aktivity: pracovní diagnostika, motivační kurz, rekvalifikační kurzy, odborné praxe a pracovní uplatnění. Po celou dobu také účastníci využívali individuální a skupinové poradenství.

V průběhu tohoto projektu si účastníci mohli vybrat z 5 rekvalifikačních nebo odborných kurzů. Jednalo se o kurzy „Pracovník grafického studia“, „Administrativní pracovník“, „Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky“, „Výpomoc při obsluze hostů“ a „Digitální marketing“.

Získané dovednosti z kurzů si účastníci projektu rozšířili během odborné praxe ve spolupracujících firmách. Účastníkům projektů, kteří se na praxi osvědčili, byla nabídnuta možnost pokračovat v pracovní činnosti.

Projekt "S námi máte šanci" byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Praha-Adaptabilita. Spolupracující organizací projektu byla Nadace Charty – Konto Bariéry.S námi máte šanci ve Středočeském kraji

CZ.1.04/3.3.05/D6.00051

Období realizace: listopad 2014 – říjen 2015

Svým obsahem tento projekt navazuje na projekt předchozí, ovšem cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením převážně ze Středočeského kraje.

Na základě poptávky našich klientů jsme do tohoto projektu zařadili rekvalifikační kurz "Internetový marketing". U absolventů takto zaměřeného kurzu spatřujeme velký potenciál k uplatnění na trhu práce. Všechny aktivity kurzu byly simultánně přepisovány, proto se ho mohly účastnit osoby se sluchovým postižením. Přepisy kurzu využily také osoby se zrakovým postižením.

Projekt "S námi máte šanci ve Středočeském kraji" byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.S námi máte šanci na trhu práce

CZ.2.17/2.1.00/37002

Období realizace: únor 2015 – říjen 2015

Cílem projektu bylo zlepšení postavení zástupců cílové skupiny osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím komplexního vzdělávacího programu s odborným kurzem „Digitální marketing“. Marketingové aktivity firem se v současné době dominantně realizují prostřednictvím digitálních technologií a po pracovnících, kteří mají povědomí o těchto aspektech marketingové komunikace, je na trhu práce poptávka. Kurz jsme poprvé nabízeli účastníkům také online formou.

Projekt "S námi máte šanci na trhu práce" byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Praha-Adaptabilita.