Proč s námi

  • Kvalifikovaní lektoři – kvalita v oblasti vzdělávání je úzce svázána s kvalitou těch, kdo jsou v přímém kontaktu s účastníky během výuky, tedy lektorů. Právě lektoři jsou často považováni za klíčový faktor pro kvalitu a efektivitu vzdělávací aktivity.
  • Inovativní kurzy – reagujeme na poptávku pracovního trhu
  • Online vzdělávání – našich kurzů se mohou účastnit zájemci i z pohodlí domova
  • Individuální přístup – individuální plánování. Každý klient si během individuálních setkání sám určí osobní i pracovní cíl, kterého by chtěl dosáhnout. Zkušení poradci vedou klienta po celou dobu spolupráce.
  • Poradenství – kontinuální práce s klienty během spolupráce je zaměřená na jejich motivaci, aktivizaci a podporu při vstupu na otevřený trh práce
  • Pracovní diagnostika - posouzení předpokladů klientů pro jejich potenciální pracovní uplatnění. Diagnostická zpráva je důležitá pro zajištění individuálního přístupu ke klientům.
  • Zdarma – služby poskytujeme pro osoby se zdravotním postižením zdarma