Názory zaměstnavatelů

Zástupce spol. Market UP, s.r.o., paní Lenka Voplakalová:

Dostali jsme nabídku spolupracovat v rámci projektu „S námi máte šanci“ s jedním z absolventů kurzu „Digitální marketing“. Jsme rádi, že jsme tuto možnost využili, neboť je přínosem jak na straně osoby se zdravotním postižením, tak i na straně zaměstnavatele. Během odborné praxe jsme zjistili schopnosti a potenciál kandidáta a následně jsme využili možnost spolupracovat s ním i nadále. Získali jsme kolegu, který nejen že se rychle zorientoval v oboru, ale má neustále chuť se učit novým věcem a jeho nadšení se promítá i do jeho nápadů a výsledků práce.

Věřím, že se takto podaří zprostředkovat pracovní uplatnění u řady dalších znevýhodněných uchazečů, kteří jdou za svým cílem a chtějí pracovat na tom, co je baví.

Zástupce Židovské obce v Praze, paní Ivana Praksová:

Proč jste se rozhodli pro spolupráci s osobou se zdravotním postižením?
Chtěli jsme dát pracovní příležitost lidem, kteří o práci velmi stojí, mají odhodlání a zároveň jsou na běžném trhu práce většinou znevýhodněni. Židovská obec v Praze zaměstnává osoby se zdravotním postižením na různých pozicích a máme s tím jen dobré zkušenosti.

Nastaly nějaké okolnosti, které vás při spolupráci překvapily (příjemně i negativně?)
Důležité pro nás bylo uvědomění si individuálních potřeb jednotlivých zaměstnanců a přizpůsobit tomu i pracovní podmínky.

Co byste vzkázali zaměstnavatelům, kteří zvažují zaměstnat osoby se zdravotním postižením?
Hlavně se nebát. Lidé se zdravotním postižením bývají velice loajálními zaměstnanci, kteří si váží nabídnuté příležitosti a nebývá u nich častá fluktuace. S příchodem takového zaměstnance rovněž dojde k oživení kultury na pracovišti, kde je proto potřeba mnohem více tolerance, využívání jiných pohledů na řešení úkolů a tím pádem i zvýšení kreativity a efektivity.

Zaměstnavatelé našich klientů a společnosti, ve kterých klienti vykonávají odbornou praxi.

 • ACOMWARE s.r.o.
 • AHELP Group, s.r.o.
 • ALFA CONTROL s.r.o.
 • APLA Praha, střední Čechy, o.s.
 • AUTOVARS a.s.
 • Asistence, o.p.s.
 • BMI, z.s.
 • BONA, o.p.s.
 • BORGIS a.s.
 • Borůvka Praha, o.p.s.
 • Carter\reproplus s.r.o.
 • COLMO, v.o.s.
 • Česká pošta, s. p.
 • Edu online s.r.o.
 • H1.cz s.r.o.
 • Jedličkův ústav a školy
 • KNITVA s.r.o.
 • Kolektory Praha a.s.
 • Locke & Hobbes a.s.
 • MAFRA, a.s.
 • MarketUP, s.r.o.
 • Martin Kokeš
 • MINT Investment a.s.
 • Nadace Jedličkova ústavu
 • nexum Trilog a.s.
 • Občanské sdružení BAOBAB
 • Oblastní charita Kutná Hora
 • OGILVY Group ČR
 • OPTIO CZ s.r.o.
 • První soukromá hotelová škola, spol. s.r.o.
 • Sun Marketing, s.r.o.
 • Václav Kujal
 • VLTAWIA, s.r.o.
 • VIP trust s.r.o.
 • XB-1, s.r.o.
 • Židovská obec v Praze