Co děláme

Obecně prospěšná společnost Via Lucis Praha zahájila činnost v roce 2012 s cílem pomáhat sociálně znevýhodněným lidem, převážně osobám se zdravotním postižením, v rozvoji jejich dovedností pro zlepšení jejich pozice na pracovním trhu.

Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a následnou pomoc při získávání pracovního uplatnění. Naše vzdělávací kurzy absolvovaly desítky osob se zdravotním postižením a téměř polovině z nich jsme zajistili pracovní uplatnění, příp. odbornou praxi. Na vzdělávání klientů se podílí přední odborníci z nejrůznějších profesí.

Nejen osoby se zdravotním postižením jsou na otevřeném trhu práce znevýhodněné a jejich pracovní integrace je bez profesionální podpory velmi obtížná. Na základě našich zkušeností však můžeme konstatovat, že díky individuální práci s klienty i se zaměstnavateli je možné pracovní místa těmto osobám zajistit.

Řada OZP je nezaměstnaná dlouhodobě, jejich kvalifikace, vědomosti a dovednosti často neodpovídají aktuálním potřebám trhu práce, chybí jim podpora při kontaktování zaměstnavatelů a zvládání prvních kroků na novém pracovišti.

Ke zlepšení svého postavení na trhu práce potřebují osoby se zdravotním postižením především motivaci, aktivizaci, kompetence pro hledání a udržení pracovního uplatnění a také novou odbornou kvalifikaci odpovídající potřebám trhu práce. Naše vzdělávací aktivity proto zaměřujeme na profese, které jsou na trhu práce žádané.

Výroční zpráva za rok 2014 - ke stažení v PDF (5,8 MB)

Výroční zpráva za rok 2015 - ke stažení v PDF (1,8 MB)

Výroční zpráva za rok 2016 - ke stažení v PDF (2,2 MB)

Výroční zpráva za rok 2017 - ke stažení v PDF (2,1 MB)

Výroční zpráva za rok 2018 - ke stažení v PDF (2,5 MB)

Výroční zpráva za rok 2019 - ke stažení v PDF (2,5 MB)

Výroční zpráva za rok 2020 - ke stažení v PDF (2,5 MB)